Bezwaarschriften.info

  Postbus 24117

  3502 MC  UTRECHT

 

  030 - 889 27 63

 

Bezwaarschriften.info
een initiatief van Belangenbehartiger.nl
 

 Home

 Wie zijn wij?

 Wat doen wij?

 

 

 Algemeen

 Termijnen

 Downloads

 Hulp

 

 

 WMO

 PGB - AWBZ

 Uitkeringen

 Belastingen

 Ambtenaren

 

 

 Bedrijven/Instellingen

 Contact

 Copyright

 

 

Ambtenaren

Ambtenaren hebben van oudsher een eigen arbeidswetgeving die afwijkt van een ‘gewone’ werknemer. Zo is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst, maar heeft een ambtenaar een ‘aanstelling’. Zo goed als elke arbeidsrechterlijke beslissing wordt genomen door het bestuursorgaan waar de ambtenaar werkzaam is. Als iemand bij de gemeente gaat werken, dan zal hij/zij van de gemeente een ‘beschikking’ krijgen, waarin staat dat hij/zij wordt aangesteld voor de betreffende functie.

 

Besluit

Het bijzondere aan de positie van ambtenaar is dat iedere schriftelijke beslissing van de werkgever een besluit (bijvoorbeeld salarisbesluit, officiële beoordeling of een disciplinaire maatregel) is waartegen de ambtenaar bezwaar kan aantekenen. De termijn waarbinnen bezwaar moet worden aangetekend is 6 weken, hierna is het besluit ‘onaantastbaar’.

 

Negatieve beoordeling

De gevolgen van het niet in bezwaar gaan tegen een besluit, kunnen vergaand zijn. Als voorbeeld wil ik een negatieve beoordeling - dit is een besluit - geven. Stel er is een negatieve beoordeling en hierin staan allerlei zaken genoemd waar u het niet mee eens bent. Vervolgens tekent u tegen deze beoordeling geen bezwaar aan, omdat er volgend jaar toch weer ‘nieuwe kansen en mogelijkheden’ zijn.

Na 6 weken - als het besluit onaantastbaar is geworden - kan de werkgever vervolgens een ontslagprocedure beginnen, die volledig op uw negatieve beoordeling is gebaseerd. Aangezien het besluit onaantastbaar is, zal een rechter de inhoud van de beoordeling voor waar aannemen. Het mag duidelijk zijn dat dit niet goed is voor uw positie in deze ontslagprocedure.

 

 

Hoe ziet een bezwaarprocedure eruit?

De ‘normale’ bezwaarprocedure staat hier beschreven. Het ambtenarenrecht volgt nagenoeg dezelfde procedure. Na het indienen van een bezwaarschrift zal er - vaak door een aparte commissie - een hoorzitting gehouden worden. De commissie geeft vervolgens een advies aan de werkgever en hierop volgt een beslissing (besluit) op bezwaar. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u beroep aantekenen bij de bestuursrechter. Tot slot kan er nog hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep worden aangetekend.

 

Tot slot wil ik nog kort stilstaan bij de toetsing van de rechter. De rechter zal vooral kijken naar de beslissingen van het bestreden besluit. Bij een negatieve beoordeling zal er dan ook niet gekeken worden naar zaken die in het besluit niet zijn genoemd, zoals de hoogte van het salaris. Aan de ene kant is dit niet vreemd, immers ook bij een ‘normale’ bezwaarprocedure wordt er alleen naar het besluit gekeken. Aan de andere kant kunnen er in het ambtenarenrecht verschillende zaken gaan spelen. Een slechte beoordeling kan leiden tot een salarisbesluit en een ontslagbesluit. Ondanks het feit dat alles met elkaar te maken heeft, zal van elke zaak (salaris, ontslag, beoordeling, non-actief) een aparte bezwaarprocedure opgestart moeten worden.

 

Als u juridische ondersteuning nodig heeft bij een bezwaarprocedure, dan kan Belangenbehartiger.nl u hierin bijstaan. Een aanmeldformulier kunt u HIER vinden. Voor meer informatie over Belangenbehartiger.nl verwijs ik u graag naar www.belangenbehartiger.nl